ip چیست و کاربرد آن

مفهوم آدرس آی پی (IP) چیست؟

نشانی پروتکل اینترنت ) Internet Protocol Address ( یا به اختصار نشانی آی پی ) IP Address ( شماره ایست که به هرکامپیوتر متصل به اینترنت اختصاص داده میشود تا بتوان به کمک آن شماره به کامپیوتر مربوطه دسترسی داشته و تبادلاطلاعات نمود. ای پی ) IP ( یک آدرس منطقی که برای مشخص کردن دستگاه در ارتباط بین شبکه ها تعیین میشوداز چهار رقم تشکیل شده است که با نقطه از هم جدا میشوند . بطور مثال ۲۹۱٫۲۶۱٫۲۱٫۱۱ ۴*۱= هر عدد هشت بیت است که در مجموع میشود ۲۱ بیت ۲۱ اعداد بکاربرده شده دسیمال هستند و بین ۱۲۲-۱ می باشند همانطور که گفته شد هر ip address از ۲۱ bit تشکیل شده است و هر ip از چهار بخش تشکیل شده است که به هر بخش octet نیز گفته میشود بطور مثال ۲۹۱ یک octet میباشد IP Address Classes کلاس های مختلف IP نسخه ۴٫۱ متخصصان شبکه با توجه به نیاز شبکه تصمیم به استاندارد سازی و ایجاد کلاسهای مختلف شبکه نموده اند که با توجه به نیاز هر شبکه باید از آن استفاده نمود.

کلاس های پایه ip

سه کلاس پایه ای مختلف آدرس دهی IP، برای شبکه‌ های بزرگ، متوسط و کوچک وجود دارد. کلاس A برای شبکه‌های بزرگ، کلاس B برای شبکه‌های متوسط و کلاس C برای شبکه‌های کوچک می باشد. Women Air Jordan 12 علاوه بر این سه کلاس، کلاس D برای پخش چندگانه ارسال اطلاعات به گروهی از رایانه‌ها، و کلاس E برای کارهای جستجو وجود دارند. برای شرکت در پخش چندگانهٔ IP، مجموعه‌ای از رایانه‌های میزبان باید بر سر استفاده از آدرس پخش چندگانه، به طور مشترک توافق داشته باشند. Air Max 2016 Goedkoop پس از تشکیل گروه پخش چندگانه، یک کپی از هر بستهٔ اطلاعاتی فرستاده شده به نشانی پخش چندگانه، هر رایانهٔ میزبان در مجموعه تحویل می‌گیرد. بنابراین نخستین 4 بیت (از سمت چپ) آدرس IP کلاس آن را مشخص می‌کند. همچنین اگر نمایش نقطه‌دار را در نظر بگیریم از روی مقدار دهدهی بایت اول، کلاس آن تشخیص داده می‌شود.

ip-class

ای پی آدرسها در ۲ کلاس رده بندی میشوند و عدد اول هر آدرس نشان دهنده کلاس آن آدرس است Class A 1-126 Class B 128-191 Class C 192-223 Class D 224-239 Class E 240-254 مثلا ip 10٫۲۱٫۲۱٫۲ با توجه به اینکه رقم اول آن 10 است نشان دهنده این است که در کلاس A می باشد. ip 191٫۲۶۱٫۲۱٫۱۱ با توجه به اینکه رقم اول آن 910 است نشان دهنده این است که در کلاس C می باشد Loop Back اگر دقت کرده باشین عدد 110 در کلاسهای فوق نبود به این دلیل است که این عدد برای چک کردن کارت شبکه مورد استفاده قرار میگیرد و اگر بخواهیم از صحت سالم بودن کارت شبکه اطمینان حاصل کنید میتوانید از این آدرس استفاده کنید ping 127.0.0.1 کلاس A شبکه های کلاس A برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان کم ,ولیکن تعداد میزبانهایشان زیاد است و معمولا برای استفاده توسط انستیتوهای دولتی و آموزشی انتخاب میشوند مناسب هستند در یک آدرس شبکه کلاس A , بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه (network address) و سه بخش دیگر نیز نشاندهنده آدرس میزبان (host address) در شبکه است.بطور مثال IP 10.20.20.20 عدد ۲۱ به آدرس شبکه و عدد ۱۱٫۱۱٫۱۱ به آدرس میزبان تعلق دارد در آدرس دهی کلاس A اولین بیت صفر میباشد ۱۲۲۲۲۲۲۲ = ۱ + ۶۴ + ۲۱ + ۲۶ + ۱ + ۴ + ۱ + ۲ = ۲۱۱ کلاس B شبکه های کلاس B برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان بین شبکه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک است در نظر گرفته شده است در یک آدرس شبکه کلاس B دو بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه و دو بخش دیگر نشاندهنده آدرس میزبان است بطور مثال IP 172.16.10.10 عدد ۲۱۱٫۲۶ به آدرس شبکه تعلق دارد و عدد ۲۱٫۲۱ به آدرس میزبان تعلق دارد دِر آدرس دهی کلاس B دومین بیت صفر میباشد ۲۱۲۲۲۲۲۲ = ۲۱۱ + ۱ + ۲۱ + ۲۶ + ۱ + ۴ + ۱ + ۲ = ۲۹۲ کلاس C شبکه های کلاس C برای شبکه هایی که تعداد شبکه های زیادی دارند اما میزبان کمتری دارند تدارک داده شده است در یک آدرس شبکه کلاس C , سه بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه و بخش آخر به آدرس میزبان تعلق دارد بطور مثال IP 192.168.10.20 عدد ۲۹۱٫۲۶۱٫۲۱ به آدرس شبکه و ۱۱ به آدرس میزبان تعلق دارد در ای پی آدرس دهی کلاس C , سومین بیت صفر میباشد ۲۲۱۲۲۲۲۲ = ۲۱۱ + ۶۴ + ۱ + ۲۶ + ۱ + ۴ + ۱ + ۲ = ۱۱۲ کلاس D آدرس کلاس D برای Multicasting استفاده میشود بدلیل اینکه این آدرس رزو شده است بهمین دلیل از بحث درباره آن خوداری میکنیم در کلاس D چهارمین بیت صفر میباشد ۲۲۲۱۲۲۲۲ = ۲۱۱۲۶۴۲۲۱۲۱۲۱۲۴۲۱۲۲ = ۱۲۹ Multicasting فرایند ارسال یک پیام,همزمان به بیش از یک مقصد در شبکه را گویند کلاس E آدرسهای کلاس E برای research and Development استفاده میشود.

کلاس طول (bit) شروع پایان CIDR subnet mask
Class A 0 0.0.0.0 127.255.255.255 /8 255.0.0.0
Class B 10 128.0.0.0 191.255.255.255 /16 255.255.0.0
Class C 110 192.0.0.0 223.255.255.255 /24 255.255.255.0
Class D (multicast) 1110 224.0.0.0 239.255.255.255 /4 Not Defined
Class E (reserved) 1111 240.0.0.0 255.255.255.255 /4 Not Defined
IP محدوده تعداد آدرس‌ها کلاس CIDR block
24 – 10.0.0.0 – 10.255.255.255 16,777,216 Single Class A 10.0.0.0/8
20 – 172.16.0. Air Jordan For Sale – 172.31.255.255 1,048,576 16 contiguous Class Bs 172.16.0.0/12
16 – 169.254.0.0 – 169.254.255.255 65,536 Single Class B 169.254.0.0/16
16 – 192.168.0.0 – 192.168.255.255 65,536 Single Class B 192.168.0.0/16

برای اتصال یک شبکهٔ خصوصی به اینترنت از پروتکل NAT استفاده می‌شود به این ترتیب که نشانی خصوصی به یک یا چند نشانی منحصربه‌فرد عمومی ترجمه می‌شود. IP ایستا (Static) و پویا (Dynamic) IP پویا (Dynamic) با هر بار وصل‌شدن به شبکهٔ داخلی و یا اینترنت تغییر می‌کند. Nike Dames اما IP ایستا (Static) اینطور نیست. Nike Kyrie Irving IP پویا (Dynamic) در هر شبکه توسط کارساز پروتکل پیکربندی پویای میزبان (DHCP Server) به رایانه‌ها در شبکه اختصاص داده می‌شود. adidas sale uk یعنی وقتی شما به اینترنت و یا شبکهٔ داخلی وصل می‌شوید، کارساز پروتکل پیکربندی پویای میزبان به شما یک نشانی آی‌پی اختصاص می‌دهد. DHCP Server می‌تواند یک سرویس در سیستم‌عامل‌های سرور باشد یا یک قطعهٔ سخت‌افزاری مانند مسیریاب (Router) و یا نقطهٔ دسترسی (Access Point) در شبکه باشد IP نسخه 6.0 گسترش روز افزون اینترنت و نیاز به آدرس های بسیار بیشتر تیم IETF (Internet Engineering Task Force) را برآن داشت تا به فکر تکنولوژی های جدیدی باشند تا امکان تعریف آدرس های آی پی بیشتری فرآهم گردد. Womens Air More Uptempo بهترین راه ساخت مجدد نشانی پروتکل اینترنت بود. در سال 1995 میلادی نسخه جدید نشانی پروتکل اینترنت با نام IP Ver. 6.0 معرفی گردید . اندازه آدرس از 32 بیت به ۱۲۸ بیت افزایش یافت و امکان آدرس دهی تا 2128 آدرس افزایش یافت. adidas superstar mujer این کار تنها تعداد آدرس های اینترنتی را گسترش نداد، بلکه باعث خواهد شد جدول مسیریاب های اینترنتی (روترها) کوچکتر شود.

درباره نویسنده

Related posts

ارسال فکس با کامپیوتر و لپ تاپ

شاید برایتان جالب باشد که آیا امکان دارد که از طریق کامپیوتر شخصی خود مثل لپ تاپ و pc ارسال و دریافت فکس را انجام داد و چگونه؟ باید بدانیم که فکس از طریق خطوط تلفن پابت انجام میوشد و در واقع با شماره گیری شماره فکس مقصد و...

Read More
پروتکل امن https

همه چیز درباره پروتکل امن https

آشنایی با پروتکل امن Https حتما دیده اید که وقتی آدرس سایتی را وارد می کنید، معمولا یک Http به صورت خودکار به ابتدای آن آدرس اضافه می شود. اما بعضی وقتها هم ممکن است متوجه شوید که به جای Http، عبارت Https برای شما نشان داده می شود....

Read More
پرینت سرور

سرور چاپ یا پرینت سرور Print Server

سرور چاپ Print Server یک سرور چاپ یک نرم افزار کاربردی، دستگاه های شبکه و یا کامپیوتری است که درخواستهای چاپ را پردازش کرده و باعث می شود چاپگر دارای صف اطلاعات وضعیت کاربران نهایی و مدیران شبکه را مدیریت و در دسترس داشته باشد. که بسته به نیازی...

Read More

پاسخ دادن

دو × 5 =