برچسب: انواع سرور

What is server

۰۴

مهر۱۳۹۴
سرور و انواع سرورهای شبکه سرورها از طریق شبکه خدمات خود را ارایه می دهند، چه به کاربران خصوصی درون سازمان های بزرگ و چه کابران عمومی از طریق اینترنت. برای مثال وقتی شما عبارتی را در موتور جستجوگر وارد می کنید، این عبارت از طریق اینترنت به سرورهایی که تمام ... بیشتر بخوانید
مهر ۴, ۱۳۹۴محسن