Archive for Tag: انواع سرور

سرور چیست و انواع سرور

سرور چیست و انواع سرورهای شبکه

سرور و انواع سرورهای شبکه سرورها از طریق شبکه خدمات خود را ارایه می دهند، چه به کاربران خصوصی درون سازمان های بزرگ و چه کابران عمومی از طریق اینترنت. برای مثال وقتی شما عبارتی را در موتور جستجوگر وارد می کنید، این عبارت از طریق اینترنت به سرورهایی...

Read More