برچسب: فایل سرور

file server

۱۷

مرداد۱۳۹۵

فایل سرور (File server) چیست؟

۰    
فایل سرور (File server) در شبکه مدل  کلاینت / سرور ، یک فایل سرور یک کامپیوتر است که مسئول ذخیره سازی مرکزی و مدیریت داده فایل ها است  به طوری که کامپیوتر دیگر در همان شبکه می توانید ... بیشتر بخوانید
مرداد ۱۷, ۱۳۹۵محسن