برچسب: لایه های مدل OSI

osi-model

۰۳

مهر۱۳۹۵
مدل OSI مدل اتصال متقابل سامانه‌های باز (Open Systems Interconnection (OSI) model) که گاه «مدل هفت لایه اُ اِس آی» نیز خوانده می‌شود، توصیفی مفهومی و مجرد از لایه‌هایی است که دو یا چند سیستم مخابراتی یا شبکه کامپیوتری از طریق آن به یکدیگر متصل می‌شوند. مدل ... بیشتر بخوانید
مهر ۳, ۱۳۹۵