برچسب: هاست ابری

print server

۱۳

شهریور۱۳۹۵
سرور چاپ Print Server یک سرور چاپ یک نرم افزار کاربردی، دستگاه های شبکه و یا کامپیوتری است که درخواستهای چاپ  را پردازش کرده  و باعث می شود چاپگر  دارای صف اطلاعات وضعیت  کاربران نهایی و مدیران شبکه  را مدیریت و در دسترس داشته باشد. که بسته به نیازی ... بیشتر بخوانید
شهریور ۱۳, ۱۳۹۵محسن