برچسب: IP

ip

۱۷

اسفند۱۳۹۴

ip چیست و کاربرد آن

۰    
مفهوم آدرس آی پی (IP) چیست؟ نشانی پروتکل اینترنت ) Internet Protocol Address ( یا به اختصار نشانی آی پی ) IP Address ( شماره ایست که به هرکامپیوتر متصل به اینترنت اختصاص داده میشود تا بتوان به کمک آن شماره به کامپیوتر مربوطه دسترسی داشته و تبادلاطلاعات نمود. ای پی ) ... بیشتر بخوانید
اسفند ۱۷, ۱۳۹۴محسن